Přípravné jednání

Osobní schůzka s našimi delegáty a vedením klientské společnosti (nebo odpovědnou osobou), při které budou předány veškeré informace a podklady potřebné k porozumění legislativě GDPR.

Provedení kompletního auditu k realizaci GDPR. Délka a rozsah auditu je vždy individuální - rozhoduje zde hlavně zaměření a typ společnosti. Pokud to situace a náročnost dané společnosti dovolí, může se provést přímo na místě při osobní schůzce.

Vyhodnocení získaných informací a jejich následné zpracovaní.

Vypracování individuálního návrhu

Na základě dat z předchozího šetření vytvoříme efektivní řešení, které odstraní veškerá rizika a zajistí vaší společnosti připravenost na implementaci GDPR, spolu s kalkulací nákladů.

Kromě možné úpravy firemních procesů, norem, nebo školení pro zaměstnance se zaměříme také na bezpečnost při samotném zpracování a uchovávání osobních údajů a v případě legislativní potřeby zajistíme i pověřence pro ochranu osobních údajů.

Profesionální přístup je naší prioritou a proto budete vždy důsledně informováni, zda je navrhované řešení nadstandartní službou. Plně respektujeme přání klientů, kteří chtějí pouze splnit zákonné minimum, nebo nemají o nadstandartní služby zájem.

Implementace požadavků GDPR

Provedeme Vás všemi nezbytnými kroky k aplikaci opatření pro vaši společnost, dokud nebudete splňovat veškeré zákonné požadavky.

Jsme připraveni pohotově reagovat na jakékoliv změny ve Vaší společnosti a efektivně se přizpůsobovat legislativním požadavkům. Díky tomu minimalizujeme nejen náklady, ale hlavně šetříme Váš čas.

Kompletní a dlouhodobý servis

Stabilita až tříletého právního zastoupení.

Flexibilita při legislativních změnách a jistota jejich včasné implementace dle individuálních potřeb klientů.

Garance správnosti zpracovaných údajů a směrnic díky spolupracující advokátní kanceláře, IT oddělení a administrativním zastoupením, specializující se na ochranu osobních údajů.